Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Bioresurse
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. BIORESURSE

Biocombustibili și uleiuri horticole prin fotosinteza cianobacteriană controlată (GREENPOWER)

Analize gaz-cromatografice
Difractie de raze X
Microscopie optica
Spectroscopie FT-IR
Analiza elementala
 

GREENPOWER    

DESPRE PROIECT
GREENPOWER este un proiect de cercetare-dezvoltare complex in cadrul Programului National CEEX care are urmatoarele obiective majore, cu impact pe termen mediu si lung:
 • Captarea CO2 provenind din emisiile de la centralele termoelectrice pe bază de combustibili fosili;
 • Sechestrare durabilă a CO2 în procesul de fotosinteză accelerată a microalgelor (cianobacterii) cu producerea de biomasă;
 • Promovarea de biocombustibili ca surse alternative de energie pentru utilaje agricole;
 • Promovarea de uleiuri horticole ca biopesticide pentru ferme ecologice.
GREENPOWER se incadreaza in Platforma tehnologica europeana ENERGIE CURATA


PARTENERI
 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE – ICECHIM -Bucuresti (Coordonator Proiect)
 • INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR – ICDPP - Bucuresti
 • S.C. IPROCHIM S.A Bucuresti
 • INSTITUTUL DE CERCETĂRI BIOLOGICE Cluj Napoca – ICB-CN
 • S.C. ELECTROCENTRALE S.A. – ELCEN - Bucuresti
 • S. C. SABA PRODUCTS S.R.L.- Tunari - Ilfov

ACTIVITATI
 • Activitatea 1. EVALUAREA EMISIILOR DE LA CENTRALE TERMOELECTRICE Termen: 15.11.2006
 • Activitatea 2. STUDIUL CAPTĂRII CO2 DIN EMISIILE CENTRALELOR TERMOELECTRICE Termen: 30.05.2007
 • Activitatea 3. STRUCTURI DIRIJATE PENTRU OBȚINREA DE LIPIDE PRIN FOTOSINTEZA CONTROLATĂ A CIANOBACTERIILOR Termen: 30.10.2007
 • Activitatea 4. IZOLAREA FRACȚIEI LIPIDICE - TRANSESTERIFICAREA Termen: 15.05.2008
 • Activitatea 5. DEMONSTRAREA FUNCȚIONĂRII MODELULUI EXPERIMENTAL Termen: 31.07.2008
 • Activitatea 6. DISEMINAREA REZULTATELOR Termen: 15.09.2008

REZULTATE
Sechestrarea biologica a carbonului, in particular utilizarea sistemelor fotosintetizante adecvate din punct de vedere tehnologic, poate constitui una din cele mai promițătoare modalități de reducere a emisiilor de CO2 din sectorul energetic, atât din punctul de vedere al costurilor cât și din punctul de vedere al impactului asupra mediului înconjurător, cat si datorita obtinerii unor produse cu valoare adaugata prin procesarea biomasei algale
Aceste sisteme funcționează pe baza procesului de fotosinteză accelerata a unor tulpini selectionate de microalge, ca reducători naturali intensivi ai concentrației de CO2 din fluxul de gaze de la termocentralele care funcționează pe bază de cărbuni fosili, pentru a produce ca urmare a biosintezelor celulare, lipide ca sursă alternativă pentru producerea de biocombustibili și uleiuri horticole, precum și glucide, proteine, carotenoide și alți compuși cu valoare adăugată ridicată.ca produși finali.

Cercetările efectuate au demonstrat funcționalitatea modelului experimental de fotobioreactor și avantajele utilizării culturilor microalgale pentru conversia și sechestrarea durabilă a CO2 din emisiile industriale, dintre acestea mentionandu-se Chlorella sp, Scenedesmus sp si Chlorobotrys care pot contribui la crearea unui sistem tehnologic pentru a produce biocombustibili si uleiuri horticole.

Fluxul tehnologic pentru biofixarea CO2 pe baza procedeului de fotosinteza microalgala, cu obtinerea de biocombustibili, uleiuri horticole si alte produse este prezentat mai jos:


Cercetarile efectuate au condus la elaborarea urmatoarelor tehnologii si produse:
 • 1. Tehnologie de conditionare si procesare a emisiilor de gaze de la cele 5 termocentrale ale S.C.ELCEN S.A. din Bucuresti (CET Vest; CET Progresul; CET Titan; CET Grozvești; CET Sud), pe baza unui model experimental de absorbtie a CO2 prin fotosinteza microalgala controlata;
 • 2. Tehnologie de crestere a biomasei algale in fotobioreactor prin utilizarea unor tulpini selectionate de microalge, pentru a obtine structuri dirijate, in special biomasa cu continut ridicat de ulei algal, care a fost analizata prin metoda termogravimetrica pentru identificarea principalilor constituenti si anume proteine, lipide, carbohidrati;
 • 3. Tehnologie de extractie a uleiurilor algale prin utilizarea unor tehnici clasice si neconventionale cum ar fi extractia Soxhlet si extractia ultrasonica;
 • 4. Tehnologie de transesterificare a uleiurilor algale pentru a obtine biocombustibili, respectiv biodiesel si uliuri horticole utilizate pentru tratamente de iarna in pomicultura si caracterizarea acizilor grasi prezenti prin cromatografie de gaze.
Cercetarile intreprinse in cadrul proiectului GREENPOWER stau la baza unui nou proiect GREENGHG, acceptat la finantare pentru perioada 2008-2011, pentru valorificarea superioara a altor produse cu valoare adaugata ridicata cum ar fi pigmenti, antioxidanti, biopolimeri, etc. obtinute din din biomasa algala, prin sechestrarea durabila a CO2 prin fotosinteza algala controlata.


CONTACT
 • general.manager@icechim.ro


Icechim © 2009 - 2020 Activitate | Colaborari | Infrastructura de cercetare | Proiecte | Parteneri | Laborator Biocide | Laborator Fertilizanți | Contact    

Logo Symbol Mediasoft