Versiunea Romana     English Version
I.N.C.D.C.P. ICECHIM Bucuresti - DEPARTAMENT BIOTEHNOLOGIE
Home

  


Despre Noi

  


Contact

BIOTEHNOLOGIE

Produse multifunctionale si inovative pentru alimente functionale bioaugmentate si sigure din noi plante cultivate în Romania (MAIA)
Produse multifunctionale si inovative pentru alimente functionale bioaugmentate si sigure
din noi plante cultivate în Romania
 

PRODUSEMULTIFUNCTIONALE    

Despre proiect

 • Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0995
 • Nr contractului: 160/2014
 • Titlul proiectului: "Produse multifunctionale si inovative pentru alimente functionale bioaugmentate si sigure din noi plante cultivate în Romania" (MAIA)
 • Acronim: MAIA
 • Valoare proiect (buget si cofinantare): 1.459.875 lei
 • Valoare proiect-buget: 1.250.000 lei
 • Durata contractului: 2014-2017, 33 luni
 • Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 • Coordonator: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM, Bucuresti

Consortiu

 • Coordonatorul proiectului - Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, www.icechim.ro
  Director de proiect: Prof. Dr. Tatiana Eugenia Sesan
 • Partenerul P1 - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti, www.dbioro.eu
  Responsabil proiect: dr. Anca Oancea.
 • Partener P2 - SC Hofigal Export-Import SA, www.hofigal.eu; www.revistahofigal.eu;
  Responsabil de proiect: dr. Georgeta Negru
 • Partenerul P3 - SC Chemi Ceramic F SRL, www.chemi-ceramic.ro
  Responsabil de proiect: Prof. dr. Jozsef Fazakas

Obiectivele proiectului

Aria tematică a propunerii de proiect este cea a alimentelor funcționale destinate menținerii sănătății oamenilor, obținute din plante introduse recent în cultură (inclusiv în spații protejate) în România, Momordica charantia și Passiflora incarnata. Proiectul are ca scop dezvoltarea unor produse multifuncționale și inovative pentru protejarea plantelor și stimularea concomitentă a formării de compuși biologic-activi, la nivele sigure și cu efecte biologice reproductibile. Cele două plante model luate în studiu au multiple efecte benefice asupra sănătății umane. M. charantia este recunoscută pentru activitatea sa antidiabetică, anxiolitica și antimutagenă, iar P. incarnata pentru acțiunea sa anxiolitică si antidiabetica.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta produse multifuncționale și inovative, pentru protejarea unor plante nutraceutice nou introduse în România și stimularea concomitentă a formării de compuși biologic-activi în acestea, la nivele sigure și cu efecte biologice reproductibile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • dezvoltarea produselor multifuncționale a - produse pe bază de consorții de tulpini de Trichoderma cu eliberare controlată în funcție de factorii de mediu ("smart-delivered") pentru tratamente în vegetație și ale solului; b - produse pe bază de ceramici poroase cu eliberare controlată în funcție de factorii de mediu și biodisponibilitate ridicată a siliciului; c - produse pe bază de uleiuri esențiale înglobate în silice mesoporoasă cu eliberare controlată în funcție de factorii de mediu ("smart-delivered") pentru tratamentului filosferei);
 • testarea produselor și integrarea lor cu practici durabile de cultură a plantelor nutraceutice;
 • caracterizarea alimentelor funcționale prin teste alternative in vitro pe culturi celulare umane și evidențierea eventualului rol biologic în celulele animale al formelor de siliciu acumulate în plantele tratate;
 • valorificarea rezultatelor prin protecția intelectuală a soluțiilor inovative după analiza tehnico-economică a produselor multifuncționale și a alimentelor funcționale și a oportunităților de valorificare.

Originalitatea si contributia inovativă a proiectului

Proiectul propune pentru prima dată studierea interacției dintre tratamentele cu siliciu și Trichoderma și uleiurile esențiale, agenți de protecție cu rol multiplu, care activează și răspunsul de apărare din plante. Este prima propunere care urmărește realizarea unor produse cu aplicabilitate practică directă, în care siliciul este eliberat din suporturi care au și rolul funcțional de matrice din care se face eliberarea controlată a nutrienților și a uleiurilor volatile.

Un aspect inovativ este cel al testelor de înalt randament prin care se vor selecta tulpinile din consorții de Trichoderma cu funcție multiplă, si anume: a) imprimarea prin micro-contact folosind ștampile de agaroză pentru evidențierea rapidă a interacțiilor multiple in vitro; b) tehnica sandwich-ului de microplăci separate cu un film gaz-permeabil pentru determinarea antagonismului prin producere de compuși volatili microbicizi și a activității celulazice; c) determinarea activității ACC-deaminazice prin cultivare pe medii lichide minimale cu ACC și reacția cu ninhidrină.

In cazul ceramicelor poroase cu nutrienți și al ceramicelor cu uleiuri eterice înglobate în silice mezoporoasă, caracterul inovativ este dat și de rolul lor de eliberare a siliciului solubil, pentru nutriție radiculară și, respectiv, foliară, care este absorbit rapid de plante și echilibrează antagonismul dintre căile sistemului de apărare, asigurând producții stabile și cu un conținut ridicat de fitonutrienți.


Rezultate estimate

Rezultatele proiectului sunt produse multifuncționale. Produsele pe bază de consorții de Trichoderma vor include tulpini cu rol multiplu: (i) agenți de protecție a plantelor față de agenții fitopatogeni necrotrofi din sol și din filosferă; (ii) elicitori ai răspunsului de apărare din plante, în special prin producerea de compuși volatili fungistatici și cu rol de inducere a răspunsului de apărare de plante, ca de ex. 6-pentil-pironă; (iii) limitarea efectelor negative ale etilenei asupra sistemului radicular, prin producerea de ACC-deaminază, enzimă care degradează precursorul etilenei (ACC) din rizosferă; (iv) creșterea preluării și utilizării nutrienților și - în special - a azotului (inclusiv datorită activității celulazice).

Ceramicile poroase cu nutrienți vor fi aplicate ca tratament la sol și vor funcționa ca matrice pentru eliberarea controlată a unor nutrienți cu biodisponbilitate ridicată pentru plante. Rolul ceramicilor poroase cu nutrienți este dublu: (i) să compenseze pierderile de energie metabolică a plantelor (rezultate din activarea sintezei de metaboliți secundari) prin furnizarea de nutrienți care sunt accesibili cu un consum redus de energie metabolică și (ii) să furnizeze orto-silicați cu biodisponibilitate ridicată pentru nutriția radiculară.

Produsele bază de uleiuri esențiale (timol) înglobate în silice mezoporoasă au funcțiile de: (i) insecticide naturale, pentru reducerea atacului de insecte care pot reduce nivelul producțiilor și pot interfera cu exprimarea răspunsului de apărare din plante; (ii) elicitori ai răspunsului de apărare din plante și (iii) furnizori de forme de siliciu cu biodisponbilitate ridicată pentru nutriția foliară a plantelor tratate.

Rezultatul așteptat prin implementarea în practică a acestor produse multifuncționale este o modalitate sigură, eficientă și accesibilă de realizare a unor producții ridicate de plante nutraceutice cu un conținut ridicat de fitonutrienți activi pentru menținerea sănătății umane.


ETAPE

Raport stiintific - Etapa I/2014

Raport stiintific - Etapa 2/2015

Raport stiintific - Etapa 3/2016

Raport stiintific - Etapa 4/2017

DISEMINARE

Participare la Manifestari Știintifice Internaționale

2014
 1. Șesan T.E., Oancea F., Răut I., Jecu L., Călin M., Arsene M.L., Badea-Doni M., Vasilescu G., Multifunctional and innovative products for safe and bioenhanced functional food from newly cultivated plants in Romania, Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" PRIOCHEM, ed a X-a, 30-31 octombrie 2014, București, Volum de rezumate (ISSN 2285 – 8334, ISSN-L 2285 – 8334), p. 62.
 2. Sandor M., Nistor C.L., Purcar V., Szalontai G., Stoica R., Szoke A.M., Donescu D., Fazakas J., Synthesis of epoxysilane functionalized silica supports for humic acids immobilization, Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" PRIOCHEM, ed a X-a, 30-31 octombrie 2014, București, Volum de rezumate (ISSN 2285 – 8334, ISSN-L 2285 – 8334), p. 159.
 3. Savin S., Toma A., Moldovan L., Crăciunescu O., Oancea A., Analysis methods of biologically active compounds in Momordica charantia and Passiflora incarnata plants, Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" PRIOCHEM, ed a X-a, 30-31 octombrie 2014, București, Volum de rezumate (ISSN 2285 – 8334, ISSN-L 2285 – 8334), p.48.
 4. Șesan T.E., Enache E., Iacomi B.M., Oprea M., Oancea F., Iacomi F., Phytopathogen control of horticultural shrubs with plant extracts. I. Botrytis cinerea, Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" PRIOCHEM, ed a X-a, 30-31 octombrie 2014, București, Volum de rezumate (ISSN 2285 – 8334, ISSN-L 2285 – 8334), p.64.
 5. Șesan T.E., Enache E., Iacomi B.M., Oprea M., Oancea F., Iacomi C., Phytopathogen control of horticultural shrubs with plant extracts. II. Alternaria alternata, Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" PRIOCHEM, ed a X-a, 30-31 octombrie 2014, București, Volum de rezumate (ISSN 2285 – 8334, ISSN-L 2285 – 8334), p.63.
 6. Masa Rotundă intitulată "Multifunctional and innovative products for safe and bioenhanced functional food from newly cultivated plants in Romania (MAIA)" desfașurată în cadrul Simpozionului Internațional PRIOCHEM, ed. a Xa, organizat de INCDCP-ICECHIM, 30-31 octombrie 2014, București, Volum de rezumate (ISSN 2285 – 8334, ISSN-L 2285 – 8334), p. 178.
 7. Șesan T.E., Oancea F., Alexandru M., Răut I., 2014, Approaches on Trichoderma strains useful for protection of horticultural crops in Romania, 11th efpp (European Foundation of Plant Pathology) conference 8-13 September 2014, Krakow-Poland, Book of abstracts, p. 80 (Oral presentation).
 8. Șesan T.E., Enache E., Iacomi B.M., Oprea M., Oancea F., Iacomi C., 2014, Antifungal activity of some plant extracts against Alternaria alternata (Fr.) Keissel in the blackcurrant crop (Ribes nigrum L.), 11th efpp (European Foundation of Plant Pathology) conference 8-13 September 2014, Krakow-Poland, Book of abstracts, p. 297. (Poster).
 9. Donescu D., Nistor C.L., Ianchis R., Ghiurea M., Ciulta D., Pandele Cusu C., Fruth V., Silica nanoparticles from sodium silicate and oleic acid, XIeme Colloque Franco-Roumain sur les Polymeres (CFR), Pitești, Roumanie, 27-29 aout 2014

2015
 1. Răut I., Oancea F., Șesan T.E., Jecu L., Arsene M.L., Badea-Doni M., Vasilescu G., Trichoderma asperellum Td36 - Versatile Strain for Treatment of High Residue Agricultural Systems and Nutraceutical Crops, European Biotechnology Congress 2015‘Bucharest,  7 – 9 may 2015
 2. Răut I., Vasilescu G., Badea-Doni M., Arsene m.L., Șesan T.E., Jecu L., In vitro evaluation of antifungal activity of selected Bacillus strains against phytopathogens, International Conference of the University of Agronomic Science and Veterinary Medicine of Bucharest « Agriculture for Life, Life for Agriculture’, June 4-6, 2015, Bucharest, Romania, Book of abstracts Section 6: Biotechnology, p. 94 (ISSN 2343-9653, CERES Publishing House).
 3. Răut I., Șesan T.E., Macias R., Badea-Doni M., Oancea F., Arsene M.L., Vasilescu G., Jecu L., Inhibition of the pathogenic strain Pythium ultimum under laboratory and greenhouse conditions, Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA" PRIOCHEM, ed. a XI-a, 29-30 octombrie 2015, București, Volum de rezumate, ISSN 2285 8334, pg.48. (Poster premiat cu premiul special la Simpozionul International PRIOCHEM 2015, Secțiuneaa Biomateriale și Bioresourse).
 4. Răut I., Șesan T.E., Oancea F., Arsene M.L., Badea-Doni M., Vasilescu G., Jecu L., Significance of hydrolytic enzymes and plant growth stimulation factors of Trichoderma in biological plant protection, Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" PRIOCHEM, ed. a XI-a, 29-30 octombrie 2015, București, Volum de rezumate, ISSN 2285 8334, p. 47.
 5. Șesan T.E., Enache E., Iacomi B.M., Oprea M., Oancea F., Iacomi C., Phytopathogen control of horticultural shrubs with plant extracts. III. Fusarium oxysporum, Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" PRIOCHEM, ed. a XI-a, 29-30 octombrie 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISSN 2285 8334, p. 39.
 6. Șesan T.E., Enache E., Iacomi B.M., Oprea M., Oancea F., Iacomi C., Biological action of plant extracts on a fungal plant biostimulant strain of Trichoderma viride Pers., Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" PRIOCHEM, ed. a- XI a, 29-30 octombrie 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, ISSN 2285 8334, p. 54.
 7. Ghiurea M, Răut I., Șesan T.E., Oancea F., Negru G., Vasilescu G., Jecu L., Monitoring plant phenology and photosynthetical parameters on nutraceutical plants treated with systemic defences elicitors, Simpozionul Internațional "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILț" PRIOCHEM, ed. a XI-a, 29-30 octombrie 2015, București, Volum de rezumate, ISSN 2285 8334, p.50.
 8. Oancea F., Răut F., Șesan T.E., Cociu A., Popescu M., Doni M., Jecu L., Trichoderma asperellum based plant biostimulant for better management of a high residues farming system, 2nd World Biostimulants Congress, 16-19 Nov 2015, Firenze, Italy, Abstracts Book for Oral and Posters Presentation, pp.61, 231-232.
 9. Arsene M.L., Chivulescu A., Vasilescu G., Jecu L., Badea-Doni M., Impact of water dynamics on biocatalysis performance in nanometer systems, Simpozionul Internațional "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA" (PRIOCHEM)- ed. a IX-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2015, Volum de rezumate, ISSN 2285 8334, p.44.
 10. Arsene M.L., Chivulescu A., Vasilescu G., Jecu L., Badea-Doni M., Biological relevance of reverse micelles structure for miming the cell cytoplasm, Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" (PRIOCHEM) – ed. a IX-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2015, Volum de rezumate, ISSN 2285 8334, p.42.
 11. Savin S., Toma A., Moldovan L., Crăciunescu O., Oancea A., Antioxidant activity and in vitro biocompatibility of Passiflora incarnata l. Plants treated with multifunctional products, Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" (PRIOCHEM)-ed. a IX-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2015, Volum de rezumate, ISSN 2285 8334, p.52.
 12. Nistor C.L., Ianchis R., Ghiurea M., Nicolae C.A., Spătaru C.I., Petcu C., Somoghi R., Trică B., Nițu S.G., Culita D., Pandele Cusu J., Fruth V., Donescu D., New water-dispersible mesopororous silica particles obtained from natural raw resources, Simpozionul Internațional "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" (PRIOCHEM) – ed. a IX-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2015, Volum de rezumate, ISSN 2285 8334, p. 56.
 13. Nistor C.L., Ianchis R., Trică B., Spătaru C.I., Petcu C., Purcar V., Somoghi R., Alexandrescu E., Nițu S.G., Donescu D., Facile synthesis of non-toxic silica particles stabilized with oleic acid, Simpozionul International "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" (PRIOCHEM) – ed. a IX-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2015, Volum de rezumate, ISSN 2285 8334, p. 62.
 14. Trică B., Djelveh Gholamreza, Marcati A., Dobre T., Ursu A.-V.a, Petcu C., Purcar V., Nițu S., Șomoghi R., Extraction and fractionation of proteins from „phorphyridium cruentum" by ultrafiltration, Simpozionul Internațional "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" (PRIOCHEM) – ed. a IX-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2015, Volum de rezumate, ISSN 2285 8334, p. 153 (Prezentare orală premiată cu Premiul I la Simpozionul PRIOCHEM 2015, Secțiunea doctoranzilor).
2016
 1. Oancea F., Răut I., Șesan T.E., Badea-Doni M., Popescu M., Jecu M.L., 2016, Plant biostimulants activity of bioenhanced and pelletized spent Pleurotus substrate, "3rd ISHS Organic Greenhouse Horticulture Symposium", Izmir, Turkey, 10 – 14 April, 2016, Book of Abstracts in preparation (http://www.ishs.org/symposium/518).
 2. Răut I., Călin M., Vasilescu G., Badea Doni M., Arsene M.L., Jecu M.L., Șesan T.E., 2016, Biocontrol activity of Trichoderma strains against Phytophthora sojae under greenhouse conditions, International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest « Agriculture for Life, Life for Agriculture », June 9-11, 2016, Bucharest, Romania; Book of Abstracts, Section 6: Biotechnology, ISSN 2343-9653, CERES publishing House: 76.
 3. Șesan T.E., Sârbu A., Smarandache D., Oancea F., Oancea A., Savin S., Toma A., Ștefan L., Negru G., Vlăsceanu G., Ghiurea M., Jecu L., Vasilescu G., Pomohaci C.M., 2016, Botanical and phytochemical approach on Passiflora spp. – new nutraceutical crop in Romania, Simpozionul Știintific "Conservarea diversității plantelor in situ și ex situ", Ed. a IX-a, 22 – 25 septembrie 2016, Iași; trimis spre publicare la J. Plant Development 23 (apare în decembrie 2016).
 4. Răut I., Călin M., Roseanu A., Badea-Doni M., Arsene M.L., Vasilescu G., Oancea F., Jecu L., Șesan T.E., 2016, Preparation and evaluation of Trichoderma – microcapsules for biological control of phytopathogens, 11th International Conference "Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management" (ELSEDIMA), 26-28 May 2016 Cluj-Napoca, Romania, Book of Abstracts: 39.
 5. Răut I., Călin M., Alexandrescu E., Aruxandei Constantinescu D., Badea-Doni M., Jecu L., Vasilescu G., Arsene M.L., 2016, Influence of volatile and nonvolatile metabolites of Trichoderma spp. against Verticillium dahliae and Sclerotinia sclerotiorum, Simpozionul Internațional "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" (PRIOCHEM) - ediția a XII-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2016, Book of Abstracts, ISSN 2285 8334: 30.
 6. Răut I., Călin M., Oancea F., Șesan T.E., Badea-Doni M., Arsene M.L., Vasilescu G., Constantinescu-Aruxandei D., Jecu L., 2016, Characterization of Trichoderma isolate for antagonistic activity against phytopathogens, Simpozionul Internațional "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" (PRIOCHEM)-ediția a XII-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2016, Book of Abstracts, ISSN 2285 8334: 57.
 7. Șesan T.E., Oancea F., Oancea A., Savin S., Toma A., Ștefan L., Negru G., Răut I., Ghiurea M., Jecu L., Vasilescu G., Bira A.F., Pomohaci C.M., 2016, Influence of treatments with Trichoderma on physiological and phytochemical parameters of Passiflora caerulea L., Simpozionul Internațional "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" (PRIOCHEM) - ediția a XII-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2016, Book of Abstracts, ISSN 2285 8334: 62.
 8. Arsene M.L., Jecu L., Badea-Doni M., Răut I., Călin M., Vasilescu G., Aruxandei Constantinescu D., 2016, Reverse micelles - a multifunctional nanostructured medium, Simpozionul Internațional "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" (PRIOCHEM) - ediția a XII-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2016, Book of Abstracts, ISSN 2285 8334: 29.
 9. Toma A., Savin S., Tatia R., Coroiu V., Crăciunescu O., Moldovan L., Studies concerning the biologically active compounds in Momordica charantia L. extracts and their in vitro biocompatibility, Simpozionul Internațional "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" (PRIOCHEM) - ediția a XII-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2016, Book of Abstracts, ISSN 2285 8334: 64.
 10. Seciu A.M., Negru G., Bira A.F., Toma A., Savin S., Șesan T.E., Oancea A., 2016, In vitro evaluation of antidiabetic activity of Momordica charantia plants treated with multifunctional products, Simpozionul Internațional "PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ" (PRIOCHEM) - ediția a XII-a, ICECHIM-București, 29-30 octombrie 2016, Book of Abstracts, ISSN 2285 8334: 60.
 11. Șesan T.E., Oancea F., Oancea A., Savin S., Toma A., Ștefan L., Negru G., Răut I., Ghiurea M., Jecu L., Vasilescu G., Bira A.F., Pomohaci C.M., 2016, Physiological parameters and phytochemical profiles of Passiflora caerulea L. treated with multifunctional products (Trichoderma consortia, plant extracts), Sesiunea de Comunicări Științifice "D. Brândză", 5 noiembrie 2016, București, Grădina Botanic㠖 Universitatea București, Program și volum de rezumate: 14, 56-57.
 12. Savin A., Toma A., Crăciunescu O., Oancea A., Manoiu S., Șesan T., Sârbu A., Smarandache D., Negru G., 2016, Phytochemical investigations, structural and ultrastructural aspects of the Passiflora caerulea L. plants cultivated in Romania, 12th National Symposium with International Participation Medicinal Plants - Present and Perspectives, Piatra Neamț, 6-9 September 2016, Book of Abstracts: 138-139.

Participări la Manifestări Știintifice Naționale

 1. Sesan T., Oancea F., Alexandru M., Raut I., Cercetari romanesti asupra speciilor de Trichoderma, Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Gradinii Botanice "Dimitrie Brandza" Bucuresti, ed a XX a, 8 noiembrie 2014, pg 5 (Program).
 2. Mónika Sándor, Cristina Lavinia Nistor, Violeta Purcar, József Fazakas, Cristian Petcu, Cătălin-Ilie Spătaru, Marius Ghiurea, Raluca Ianchiș, Raluca Șomoghi, Dan Donescu, Preparation of aminopropyl hybrid silicas by the sol-gel method for immobilizing humic acids, A XXXIII-a CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE CHIMIE CĂCIULATA, 01-03 octombrie 2014.
 3. Cristina Lavinia Nistor, Violeta Purcar, Cristian Petcu, Marius Ghiurea, Raluca Ianchiș, Simona Căprărescu, Raluca Șomoghi, Cătălin-Ilie Spătaru, Dan Donescu , The influence of reaction time on the structure and morphology of the octadecyltriethoxysilane-tetraethyl ortosilicate silica particles, A XXXIII-a CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE CHIMIE CĂCIULATA, 01-03 octombrie 2014.
 4. Tatiana Eugenia Șesan, Anca Sârbu, Daniela Smarandache, Florin Oancea, Anca Oancea, Simona Savin, Agnes Toma, Laura Ștefan, Georgeta Negru, Cercetări morfo-anatomice și de fitochimie la Passiflora l., plantă de cultură nutraceutică nou aclimatizată în România, Sesiunea de Comunicări Științifice a Grădinii Botanice "D. Brandza", ediția a XXI-a, București – 7 Noiembrie 2015 (Volum de rezumate, pg. 32).
 5. Iuliana Răut, Marius Ghiurea, Tatiana Eugenia Șesan, Georgeta Negru, Luiza Jecu, Mariana Călin, Gelu Vasilescu, Florin Oancea, Influența tratamentelor cu elicitori ai rezistenței sistemice asupra parametrilor morfofiziologici ai unor plante nutraceutice, Sesiunea Anuala de Comunicari stiintifice "Protectia plantelor, cercetare interdisciplinara in slujba dezvoltarii durabile a agriculturii si protectiei mediului", 6 noiembrie 2015, Bucuresti, Volum de rezumate, pg. 41 (ISBN 978-973-668-413-5; Editura Oscar Print).

Articole publicate în reviste indexate ISI

 1. Răut I., Badea-Doni M., Călin M., Oancea F., Vasilescu G., Șesan T. E., Jecu L., 2014, Effect of volatile and non-volatile metabolites from Trichoderma spp. against important phytopathogens, Revista de Chimie (Bucharest) 65(11): 1285-1288 (Indexare ISI, coeficient impact = 0,599)
 2. Șesan T.E., Enache E., Iacomi B.M., Oprea M., Oancea F, Iacomi C., 2015, Antifungal activity of some plant extracts against Botrytis cinerea Pers. in the blackcurrant crop (Ribes nigrum L.), Acta Scientiarum Polonorum –Hortorum Cultus, (Indexare ISI, FI=0.552/2014), 14(1): 29-43.
 3. Răut I., Oancea F., Șesan T.E., Jecu L., Arsene M.L., Badea-Doni M., Vasilescu G., 2015, Trichoderma asperellum Td36 - versatile strain for treatment of high residue agricultural systems and nutraceutical crops, 2015, Journal of Biotechnology, vol. 208, 20 august 2015, S62, Indexare ISI, FI=3,34 (http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681656/208/supp/S62).
2016
 1. Răut I., Șesan T.E., Macias R., Badea-Doni M., Oancea F., Călin M., Arsene M.L., Vasilescu G., Jecu L.* (coresp), 2016, Study on the effectiveness of antagonistic Trichoderma spp. on the growth of some vegetables under laboratory and greenhouse conditions Revista de Chimie (Bucharest) 67(8): 1504-1507.
 2. Nistor C.L.*, Ianchis R., Ghiurea M., Nicolae C.A., Spătaru C.I., Culita D.C., Pandele Cusu J., Fruth V., Oancea F., Donescu D., 2016, Aqueous dispersions of Silica stabilized with Oleic acid obtained by Green Chemistry, Nanomaterials 6 (2016); doi:10.3390/nano6010009.
 3. Sándor M., Nistor C.L.*, Szalontai G., Stoica R., Nicolae C.A., Alexandrescu E., Fazakas J., Oancea F., Donescu D., 2016, Aminopropyl-Silica hybrid particles as supports for Humic acids immobilization, Materials 9(34); doi:10.3390/ma9010034.
 4. Sándor M., Nistor C.L.*, Petcu C., Purcar V., Vuluga M., Nițu S., Trică B., Donescu D., "Oxidative degradation of Polyether Polyol - Silica Hybrids prepared by Sol-Gel Process", 2016, Revista de Chimie, 67(10): 2053-2058.
 5. Șesan T.E., Enache E., Iacomi BM, Oprea M., Oancea F., Iacomi C., 2016, Antifungal activity of some plant extracts against Alternaria alternata (Fr.) Keissl. in the black currant crop (Ribes nigrum L.), Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(5): 57-68 (IF=0.552; Scor influența=0.516).

Cărți și capitole de carte

2017

TRICHODERMA spp.- APPLICATIONS IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE, Tatiana Eugenia ȘESAN (Coordonator), Editura Universității din București, 2017, ISBN 978-606-16-0900-0

SECTION 1 – Biology and Biodiversity of Trichoderma Strains Used in Agriculture and Horticulture

 • Chapter 1 - Biology and Biodiversity of Trichoderma Strains Used in Agriculture and Horticulture, Tatiana Eugenia ȘESAN (coord.), Florin OANCEA, Iuliana RĂUȚ, Mioara ALEXANDRU
 • Chapter 2 – Molecular Biodiversity of Trichoderma species, Călina Petruța CORNEA (coord.), Cătălina VOAIDEȘ, Mariana CIUCĂ, Oana Alina SICUIA

SECTION 2 – Secondary Metabolites from Trichoderma

 • Chapter 3 - Chemical Structures of Secondary Metabolites from Trichoderma Strains, Melania-Liliana ARSENE, Mihaela (BADEA) DONI, Maria-Luiza JECU (coord.), Iuliana RĂUȚ, Mariana CĂLIN
 • Chapter 4 - Bioactivity and Biological Role of Secondary Metabolites Produced by Trichoderma spp., Melania-Liliana ARSENE (coord.), Maria-Luiza JECU, Mihaela (BADEA) DONI, Iuliana RĂUȚ, Florin OANCEA, Mariana CĂLIN
 • Chapter 5 - Volatile and Non-volatie Metabolites of Trichoderma with Biocontrol Implications, Iuliana RĂUȚ, Tatiana Eugenia ȘESAN, Melania-Liliana ARSENE (coord.), Mihaela (BADEA) DONI, Maria-Luiza JECU, Mariana CĂLIN, Gelu VASILESCU-PANEA, Florin OANCEA

SECTION 3- Trichoderma spp. Used in Crop Protection Technologies. Trichoderma spp. Used for Treatments of Cultivated Plants

 • Chapter 6 - Use of Trichoderma spp. as Biocontrol Agents of Phytopathogen, Tatiana Eugenia ȘESAN (coord.), Florin OANCEA, Iuliana RĂUȚ, Anca OANCEA, Laura ȘTEFAN, Simona SAVIN, Agnes TOMA, Georgeta NEGRU, Florina Adiana BIRA
 • Chapter 7 - Trichoderma Strains as Plant Biostimulants in High Residues Farming, Florin OANCEA (coord.), Iuliana RĂUȚ, Tatiana Eugenia ȘESAN, Mihaela (BADEA) DONI, Mariana POPESCU, Valentin ZAMFIROPOL-CRISTEA, Maria-Luiza JECU
 • Chapter 8 - Formulation of Multifunctional Trichoderma Strains, Florin OANCEA (coord.), Iuliana RĂUȚ, Tatiana Eugenia ȘESAN, Mihaela (BADEA) DONI, Mariana POPESCU, Valentin ZAMFIROPOL-CRISTEA, Maria-Luiza JECU

SECTION 4- Potential Hazards of Trichoderma Used in Agriculture and Horticulture

 • Chapter 9 - Trichoderma aggressivum as a arasite of Edible Mushrooms, Tatiana Eugenia ȘESAN
 • Chapter 10 - Trichoderma spp. as Opportunistic Pathogens and Allergens, Tatiana Eugenia ȘESAN

Articole publicate în reviste indexate BDI

 1. Șesan T.E., Enache E., Iacomi B.M., Oprea M., Oancea F., Iacomi C., Biological action of plant extracts on a fungal plant biostimulant strain of Trichoderma viride Pers., Acta Botanici Horti Bucurestiensis, 2015; 42(1):63-66 DOI 10.1515/ahbb-2015-0007

Cereri de brevet

 1. Ceramici poroase cu efect biostimulant pentru amorsarea echilibrată a răspunsului de apărare din plante, Fazakas E., Fazakas J., Oancea F., Șesan T.E., Oancea A., Doni M., Jecu L., OSIM, A/00947/02.12.2015.
 2. Procedeu de creștere a producției de compuși bioactivi în culturile de plante nutraceutice, Manea Șt., Negru G., Vlăsceanu G.A., Ionescu D., Popescu M., Oancea F., Șesan T.E., Jecu L., Oancea Anca, OSIM, A/00930/27.11.2015.
 3. Compozitie biostimulantă pe bază de siliciu pentru aplicare foliară, Oancea F., Sesan T. E., Doni M., Jecu L., Răut I., Vlăsceanu G. A., Negru G., Manea Ș., Oancea A., OSIM, A/00923/27.11.2015
 4. Consorțiu de Trichoderma cu acțiune de biostimulare a plantelor de cultură, Răut I., Șesan T.E., Oancea F., Doni M., Arsenie M.L., Jecu M.L., Călin M., OSIM, A/00294/27.11.2015.
 5. Procedeu de obținere și utilizare ca biostimulanți pentru plante a uleiurilor esențiale încapsulate în purtători de silice mezoporoasă, Nistor C., Ianchis R., Oancea F., Jecu L., Răut I., Donescu D., OSIM A/00925/27.11.2015.
 6. Procedeu de condiționare a microorganismelor biostimulante pentru plante pe suporturi ceramice poroase, Răut I., Oancea F., Șesan T.E., Doni M., Arsene M.L., Jecu L., Călin M., OSIM A/00948/02.12.2015.

Organizarea unui Worhshop cu participare internațională Trichoderma spp. - aplicații în agricultură și horticultură, 11 mai 2016, Sala de consiliu a ICECHIM, București, moderator: Prof. Dr. T.E Șesan.CONTACTIcechim © 2009-2019 Activitate | Infrastructura de cercetare | Echipa | Colaborari | Proiecte | Parteneri | Diverse | Conditii de Acces | Contact    

Logo Symbol Mediasoft