Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Laborator Analize Mediu
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 

Linkuri Utile:Referitor la acuzatiile aduse de catre Hexi-Pharma, informam ca aceasta a transmis Laboratorului ICECHIM...


ACREDITAT PENTRU CONTROLUL ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII MEDIULUI 

Laborator Analize Mediu

Laborator Acreditat RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2005; îndeplinește cerințele standardului SR CEN/TS 15675/2009

Certificat acreditare RENAR: LI 856/ 23.03.2010, anexa 1/12.04.2012

PROCEDURI OPERAȚIONALE ACREDITATE

  • Determinarea conținutului de O2, CO2, CO, SO2, NO, NO2,CxHx din gazele de ardere;
  • Determinare conținut de HCl din efluenții gazoși de la surse fixe (prelevare, absorbție și determinare spectrofotometrică);
  • Determinare conținut de NOx din efluenții gazoși de la surse fixe (determinare spectrofotometrică;
  • Determinare conținut de pulberi totale în efluenții gazoși, folosind Sistemul portabil automat de prelevare izocinetică a emisiilor model ISOSTACK BASIC HV;
  • Determinare conținut de carbon organic total;
  • Determinare SO2 din emisii, prin metoda ion cromatografică;
  • Determinare conținut de pulberi totale, PM 10, PM 2.5;
  • Determinarea conținutului de HF din efluenți gazoși de la surse fixe (prelevare, absorbție și determinare cu electrod ion selectiv de fluor).


CONTACT

Șef Laborator

Chim. Fănica BACALUM
Telefon: 021-316 30 73 / interior 115
Mobil: 0722 381 400
E-mail: calitate.mediu@icechim.ro

Icechim © 2009 - 2017 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft