Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Laborator Teste
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 

Linkuri Utile:Referitor la acuzatiile aduse de catre Hexi-Pharma, informam ca aceasta a transmis Laboratorului ICECHIM...


SINGURUL LABORATOR DIN ȚARĂ AUTORIZAT PENTRU CONTROLUL CONFORMITĂȚII PRODUSELOR BIOCIDE DIN CLASA DEZINFECTANȚILOR 

Laborator Teste Fertilizanti si Biocide

Acreditat RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2005

Certificat acreditare: LI 700/15.11.2010

Teste FERTILIZANȚI

Metode Volumetrice

 • determinare azot amoniacal
 • determinare azot nitric
 • determinare azot total

Metode Gravimetrice

 • determinare fosfor
 • determinare potasiu

Spectrometrie cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES)

 • determinarea micronutrienților prin metoda ICP-OES

Teste BIOCIDE

Metode Volumetrice

 • determinare compuși cuaternari de amoniu (QAC)
 • determinare conținut de Glutaraldehidă
 • determinare conținut de Clorhexidină

Cromatografie de lichide de înaltă performanță

 • determinare distribuție alchilice prin metoda HPLC

Metode Electrochimice

 • determinare pH
 • determinare densitate relativă


CONTACT

Șef Laborator

Chim. Lidia PREDA
Telefon: 021 – 316 30 73
E-mail: fertilizanti@icechim.ro

Icechim © 2009 - 2017 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft