Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Posturi Vacante
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 

Linkuri Utile:Referitor la acuzatiile aduse de catre Hexi-Pharma, informam ca aceasta a transmis Laboratorului ICECHIM...


POSTURI VACANTE    


Unul dintre obiectivele Strategiei ICECHIM il constituie angajarea prin concurs de tineri absolventi ai facultatilor de specialitate, in vederea formarii acestora ca viitori cercetatori, in perspectiva implicarii in procesul de integrare a cercetarii romanesti din domeniul chimiei si petrochimiei in structurile similare europene.
Daca doriti sa va construiti o cariera in ICECHIM puteti accesa oferta noastra de locuri de munca si alege postul care credeti ca vi se potriveste.


Lista posturilor vacante

Denumire Cercetator stiintific gradul III in inginerie chimica
(asimilat Cod COR 211306, norma intreaga, durata nedeterminata)
1 loc
Departament Bioresurse - Echipa nr.2 Bioresurse alternative si Biocombustibili
Vechime in domeniu - Activitate de cercetare -dezvoltare în specialitate sau in invățământul superior de cel putin 6 ani sau de 4 ani, in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invațamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidatii care detin titlul de doctor. Avantaj: 4 ani, in cazul candidatilor care detin titlul de doctor.
Studii - Studii superioare in domeniul Inginerie Chimica;
- Masterat in domeniul Inginerie Chimica;
- Doctor in domeniul Inginerie Chimica.
Alte conditii - Experienta in urmatoarele domenii (dovedita prin articole / comunicari / brevete / participari in proiecte de cercetare): - cultivarea microalgelor; procesare biomasa in scopul obtinerii de produsi cu valoare adaugata; tehnici neconventionale de extractie a componentelor utile din biomasa (ultrasunete, microunde). Pozitia de prim autor sau autor corespondent la articole indexate ISI, comunicari la conferinte internationale in domeniile ecumerate mai sus reprezinta avantaj decisiv.
- Operare PC: cunostinte utilizare internet, baze de date; editare documente, prelucrare grafica, prezentari, postere; calcul tabelar si elaborare grafice; utilizare software dedicat editarii structurilor chimice.
- Cunostinte limba Romana, Engleza (exprimare fluenta in scris si oral), alte limbi de circulatie internationala.
- Alte conditii obligatorii:
  - candidatul trebuie sa faca dovada ca este sau a fost membru in echipa de cercetare a cel putin unui proiect de cercetare obtinut prin competitie, aflat in desfasurare;
  - sa fi condus minimum un proiect (minim proiect nucleu), in calitate de responsabil de proiect;
  - sa fie coautor la minim 3 articole in reviste cu factor de impact peste 2.
  - sa indeplineasca baremul minim pentru CS III (minim 128 puncte) din fisa de evaluare anuala a angajatilor ICECHIM.
Valabilitatea ofertei 01.09.2017
Criterii de eligibilitate consultati fisa PDF
Denumire Cercetator stiintific in inginerie chimica
(asimilat Cod COR 211306, norma intreaga, durata nedeterminata)
1 loc
Departament Bioresurse - Echipa nr.2 Bioresurse alternative si Biocombustibili
Vechime in domeniu - Minim 2 ani in activitatea de cercetare-dezvoltare sau in invatamantul superior.
Studii - Studii superioare in domeniul Inginerie Chimica;
- Masterat in domeniul Inginerie Chimica;
- Doctor in domeniul Inginerie Chimica in curs de finalizare.
Alte conditii - Experienta in urmatoarele domenii (dovedita prin articole / comunicari / brevete / participari in proiecte de cercetare: Valorificarea biomasei in scopul obtinerii de produsi cu valoare adaugata; Tehnici neconventionale de extractie a compusilor valori din biomasa (microunde); Valorificare sub-produse rezultate in urma producerii biodiselului; Reactii enzimatice. Pozitia de prim autor sau autor corespondent la articole indexate ISI, comunicari la conferinte internationale in domeniile enumerate mai sus reprezinta un avantaj decisiv.
- Operare PC: cunostinte utilizare internet, baze de date; editare documente, prelucrare grafica, prezentari, postere; calcul tabelar si elaborare grafice; utilizare software dedicat editarii structurilor chimice.
- Cunostinte limba: Romana, Engleza (exprimare fluenta in scris si oral), alte limbi de circulatie internationala.
- Alte conditii obligatorii: Coautor la minim 2 articole in reviste indexate ISI.
Valabilitatea ofertei 01.09.2017
Criterii de eligibilitate consultati fisa PDF
Denumire DIRECTOR ECONOMIC
1 loc
Vechime in domeniu - Vechime in specialitatea ceruta de post - minim 10 ani;
- Competenta in managementul economic si experienta de minimum 5 ani in activitatea de conducere (contabil sef / director economic, sef birou financiar-contabilitate) la o unitate de dimensiuni similare (personal, venit anual) cu ICECHIM.
Studii - Studii superioare in domeniul economic la nivel de master.
Alte conditii - Constituie avantaj experienta intr-o unitate de cercetare-dezvoltare;
- Cunostinte de operare PC (MS Office, Excel, Word) si de limba engleza nivel mediu;
- Nu are antecedente penale, dovada facandu-se pe baza de certificat de cazier judiciar;
- Are disponibilitate sa se angajeze pentru indeplinirea atributiilor cu norma intreaga de baza la ICECHIM, dovada facandu-se prin declaratie pe proprie raspundere;
- Are stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
- Nu a fost revocat anterior din functia de conducere ocupata ca urmare a nerealizarii obiectivelor si criteriilor de performanta sau ca urmare a neindeplinirii atributiilor ce ii revin conform legislatiei in vigoare;
- Nu a fost sanctionat pentru incalcarea dispozitiilor legale in materie fiscala si nu a adus vreun prejudiciu patrimonial unei unitati de cercetare - dezvoltare, conform legii, dovada facandu-se prin declaratie pe proprie raspundere;
- Nu este patron sau asociat nici acesta, nici sotul / sotia ori rudele sale pana la gradul al doilea, inclusiv la agenti economici cu care ICECHIM se afla in relatii comerciale directe, dovada facandu-se prin declaratie pe proprie raspundere;
- Are cetatenia romana sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si are domiciliul in Romania.
- Cunoaste limba romana.
- Scrisoare de intentie in format liber, de maxim 3 pagini, ce descrie oferta candidatului luand in considerare Strategia de Dezvoltare a ICECHIM si Fisa postului pentru Directorul Economic al ICECHIM (vor fi transmise pe e-mail la solicitarea candidatilor).
- Referinte si date de contact pentru referinte.
Se recomanda sa nu indeplineasca varsta de pensionare in urmatorii 5 ani.
Valabilitatea ofertei 08.09.2017
Criterii de eligibilitate consultati fisa PDF
Anunt CONCURS DIRECTOR GENERAL la ICECHIM

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie-ICECHIM București, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.655 din 26 august 2016, Partea I

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie-ICECHIM București are sediul în București, Splaiul Independenței nr. 202, sectorul 6.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.293 din 4 martie 2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Chimie și Petrochimie-ICECHIM București, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 253 din 23 martie 2004, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro.

Data limita de depunere on-line: 30.10.2016.

Ora limită de depunere on-line: 16:00.

Programul de desfășurare a concursului:

Acțiuni Termen limită
Publicarea anunțului pentru concurs 16.09.2016
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților 30.10.2016
Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I 02.11.2016
Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I 13.11.2016
Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II 14.11.2016
Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător 25.11.2016

Locul de desfășurare a interviului: sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare - București, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul tehnic al comisiei de concurs. Date de contact: Laura Marin (email: laura.marin@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Liliana Cazac (email: liliana.cazac@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Gina Grec (email: gina.grec@ancs.ro, tel. 021.318.30.69).

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum și pe paginile de internet: www.research.ro  și www.icechim.ro


Documente economice:

Bilant 2014 ICECHIM.pdf

Bilant 2015 ICECHIM.pdf

Contracte in derulare 2016 ICECHIM.pdf

Executia BVC sem I 2016 ICECHIM.pdf

Situatii financiare la 30 iunie 2016 ICECHIM.pdf

Documente generale:

Contract Colectiv Munca ICECHIM.pdf

Domenii stiintifice ICECHIM.pdf

HG 293 din 2004 ICECHIM.pdf

HG 1834 din 2004 ICECHIM.pdf

ROF ICECHIM.pdf

Documente specifice concursului:

Bibliografia generala.pdf

MODEL CONTRACT CADRU DE MANAGEMENT INCD.pdf

NORMATIVE.pdf

Legislatie:

Anexe la Ordinul 6560 din 2012.pdf

Lista legislatie ICECHIM.pdf

Ordin nr 6560 din 2012 pt CS.pdf

Rapoarte de activitate:

Raport activitate 2014 ICECHIM.pdf

Raport activitate 2015 ICECHIM.pdf


Icechim © 2009 - 2017 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft