Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Posturi Vacante
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 


POSTURI VACANTE    


Unul dintre obiectivele Strategiei ICECHIM il constituie angajarea prin concurs de tineri absolventi ai facultatilor de specialitate, in vederea formarii acestora ca viitori cercetatori, in perspectiva implicarii in procesul de integrare a cercetarii romanesti din domeniul chimiei si petrochimiei in structurile similare europene.
Daca doriti sa va construiti o cariera in ICECHIM puteti accesa oferta noastra de locuri de munca si alege postul care credeti ca vi se potriveste.


Anunt CONCURS DIRECTOR GENERAL la ICECHIM

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie-ICECHIM București, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.655 din 26 august 2016, Partea I

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie-ICECHIM București are sediul în București, Splaiul Independenței nr. 202, sectorul 6.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.293 din 4 martie 2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Chimie și Petrochimie-ICECHIM București, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 253 din 23 martie 2004, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro.

Data limita de depunere on-line: 30.10.2016.

Ora limită de depunere on-line: 16:00.

Programul de desfășurare a concursului:

Acțiuni Termen limită
Publicarea anunțului pentru concurs 16.09.2016
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților 30.10.2016
Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I 02.11.2016
Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I 13.11.2016
Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II 14.11.2016
Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător 25.11.2016

Locul de desfășurare a interviului: sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare - București, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul tehnic al comisiei de concurs. Date de contact: Laura Marin (email: laura.marin@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Liliana Cazac (email: liliana.cazac@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Gina Grec (email: gina.grec@ancs.ro, tel. 021.318.30.69).

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum și pe paginile de internet: www.research.ro  și www.icechim.ro


Documente economice:

Bilant 2014 ICECHIM.pdf

Bilant 2015 ICECHIM.pdf

Contracte in derulare 2016 ICECHIM.pdf

Executia BVC sem I 2016 ICECHIM.pdf

Situatii financiare la 30 iunie 2016 ICECHIM.pdf

Documente generale:

Contract Colectiv Munca ICECHIM.pdf

Domenii stiintifice ICECHIM.pdf

HG 293 din 2004 ICECHIM.pdf

HG 1834 din 2004 ICECHIM.pdf

ROF ICECHIM.pdf

Documente specifice concursului:

Bibliografia generala.pdf

MODEL CONTRACT CADRU DE MANAGEMENT INCD.pdf

NORMATIVE.pdf

Legislatie:

Anexe la Ordinul 6560 din 2012.pdf

Lista legislatie ICECHIM.pdf

Ordin nr 6560 din 2012 pt CS.pdf

Rapoarte de activitate:

Raport activitate 2014 ICECHIM.pdf

Raport activitate 2015 ICECHIM.pdf


Icechim © 2009 - 2018 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft