Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Polimeri
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. POLIMERI
Nanocompozite bioactive pentru ambalaje alimentare ecologice (NABIECO)
Tehnologia polimerilor
Modificare polimeri
Elastomeri
 NABIECO    

DESPRE PROIECT
 • Denumirea proiectului: NANOCOMPOZITE BIOACTIVE PENTRU AMBALAJE ALIMENTARE ECOLOGICE
 • Acronim: NABIECO
 • Numar contract: 71-029
 • Finanțare: Buget de Stat - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Programul 4 - PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
 • Categoria de proiect: PC
 • Valoarea proiectului (include și alte surse atrase): 1189857 lei
 • Valoarea contractului (sursa numai buget de stat): 1082120 lei
 • Durata contractului: 37 luni (septembrie 2007-octombrie 2010)
 • Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe
 • Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
 • Rezumatul proiectului:
  Obiectivul principal al proiectului a constat in realizarea de nanocompozite polimerice sintetice și naturale utilizate ca ambalaje alimentare ecologice cu cedare controlată de substanțe bioactive. Noile materiale nanocompozite sub forma de filme monostrat sunt realizate din polietilena de joasa densitate (PEJD) si silicat stratificat natural, modificat cu diferite materiale naturale bioactive (de ex. hidrolizat de colagen, amidon, quebracho). De asemenea, s-au realizat si filme multistrat prin depunerea de solutii/geluri de colagen, cu proprietati bioactive obtinute prin cuplarea acestora cu enzime si antioxidanti.
  Noile materiale polimerice nanocompozite si boactive prezinta proprietati mecanice si termice, duritate si permeabilitate la gaze si vapori de apa imbunatatite fata de polimerul de referinta, care vor contribui la cresterea protectiei alimentelor, fata de impactul exterior mecanic, termic, chimic si microbiologic. Utilizarea unor componente bioactive naturale permite reciclarea avansata si biointegrarea materialului la sfarsitul ciclului de viata. Testele efectuate releva faptul ca noile materiale polimerice se degradeaza in conditii atmosferice intr-un 1 an si 3 luni, fata de filmul de polietilena care nu se degradeaza in mai putin de 4 ani si 4 luni.
  Materialele de ambalare obtinute sub forma de filme sau folii mono si multistrat au fost testate in contact cu diferite produse alimentare, care s-au urmarit, periodic, pe parcursul duratei de valabilitate de 8 zile, in conditii de depozitare: temperatura 2 - 40C; RH: 75 - 80%. Probele s-au urmarit prin analize fizico-chimice (proteina, colagen, grasime, NaCl, umiditate si azot usor hidrolizabil) si analize microbiologice (numărului total de germeni si bacterii coliforme), periodic, pe parcursul depozitarii. Rezultatele obtinute recomanda utilizarea variantelor de folii mono si multistrat, realizate din PEJD si silicat stratificat natural modificat la ambalarea alimentelor, dar numai dupa verificarea proprietatilor fizico-mecanice care influenteaza comportarea acestora in timpul umplerii si a tratamantelor termice ulterioare.

PARTENERI
 • Coordonator Proiect (CO)
  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM
  Spl. Independentei 202, sector 6, 06021, Bucuresti
  Director proiect - Dr. ing. Zina VULUGA; zvuluga@icf.ro
  www.icechim.ro
 • PARTENER 1 (P1)
  CENTRUL DE CHIMIE ORGANICĂ "C.D. NENIȚESCU" al ACADEMIEI ROMANE
  București, Splaiul Independenței 202B, sector 6, 060023
  Responsabil proiect - Dr. ing. Dumitru Mircea VULUGA; mvuluga@cco.ro
  www.cco.ro
 • PARTENER 2 (P2)
  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZOLATRE TEXTILE PIELARIE, SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARE PIELARIE INCALTAMINTE
  031215, Bucuresti,
  Responsabil proiect - Dr. ing. Viorica TRANDAFIR; viorica.trandafir@icpi.ro
  www.icpi.ro
 • PARTENER 3 (P3)
  INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE
  Bucuresti, str. Dinu Vintila, nr. 6, sector 2, 021102
  Responsabil proiect - Ing. Mariana IONESCU; mariana.ionescu@bioresurse.ro
  www.bioresurse.ro
 • PARTENER P4 (P4)
  S.C METAV-CERCETARE DEZVOLTARE S.A.
  Bucuresti, 020011
  Responsabil proiect - Ing. Roxana Doina TRUSCA; trusca@metav-cd.ro
  www.metav-cd.ro
 • PARTENER 5 (P5)
  SC INSTITUTUL DE CERCETARI PRODUSE AUXILIARE ORGANICE SA
  Medias, Str. Carpati nr. 8, 551022 Responsabil proiect - Chim. Lucia STANULET; icpaoest@yahoo.com
  www.icpao.birotec.ro


OBIECTIVELE GENERALE SI REZULTATELE ESTIMATE A FI OBTINUTE

OBIECTIVE GENERALE
 • Proiectul îsi propune dezvoltarea cercetarilor în domeniul materialelor multifunctionale prin abordarea unei conceptii originale de compozitii chimice hibride organice/anorganice cu conformatii structural - morfologice care sa confere ambalajului alimentar rezistenta mecanica, proprietati de bariera imbunatatite, transparenta, rezistenta la foc (prin nanostructurare) si proprietati bioactive (prin utilizarea colagenului).
 • Proiectul isi propune rezolvarea in egala masura a unor probleme de natura stiintifica si tehnica prin dezvoltarea unor nanocompozite bioactive pe baza unor materiale naturale biodegradabile si executia unui model functional de obtinere a unor filme monostrat si combinate ecologice (total reciclabile si biointegrabile la sfarsitul ciclului de viata), utilizabile in industria ambalajelor.
OBIECTIVE SPECIFICE
 • Realizarea de nanocompozite polimerice sintetice și naturale cu cedare controlată a substanțelor bioactive utilizate ca ambalaje alimentare ecologice
 • Elementele de noutate ale proiectului constau în:
  • dezvoltarea unor nanocompozite polimerice bioactive pe baza unor materiale bioactive naturale (proteina colagenica si montmorilonitul) capabile sa mareasca durata de conservare a alimentului prin:
   • asigurarea proprietatilor de bariera impuse de produsul de ambalat;
   • eliberarea controlata a substantei bioactive.
  • dezvoltarea unor filme monostrat si combinate ecologice (total reciclabile si biointegrabile la sfarsitul ciclului de viata), utilizabile in industria ambalajelor.
 • Elementele de originalitate ale proiectului constau în:
  • realizarea unor modele experimentale pentru:
   • obtinerea de colagen bioactiv prin cuplare cu enzime sau conservanti;
   • modificarea suprafetei silicatului si obtinerea unor nanoumpluturi active sub forma de concentrate;
  • obtinerea unor filme monostrat si combinate destinate ambalarii active.
Beneficiarii rezultatelor, potentialul de aplicare in economie:
 • SC ICPAO SA Medias - beneficiar;
 • Producatori din industria de ambalaje - utilizatori potențiali


ACTIVITATILE SI RESPONSABILITATILE AFERENTE FIECARUI PARTICIPANT

Coordonatorul acestui proiect, ICECHIM (CO) va efectua lucrari de cercetare in domeniul purificarii si/sau modificarii silicatului natural in vederea compatibilizarii cu polimerul si dispersarii acestuia prin procedeul de intercalare a matricei polimerice din solutie sau topitura. O atentie deosebita se va acorda purificarii umpluturii anorganice si controlului interactiunii polimer/anorganic.

Partenerul P1 - CCO, cu o bogata experienta in sinteze organice fine si reactii de functionalizare, va efectua modificarea chimica a matricii polimerice si a nanoumpluturii pentru introducerea de functiuni active si obtinerea unor concentrate.

INCDTP - Suc. ICPI (Partenerul P2), cu o experienta de peste 30 de ani in cercetarea si realizarea de biomateriale colagenice de uz medical, farmaceutic si cosmetic, fiind singura unitate de CD din tara care detine si o sectie de productie experimentala, avizata de Ministerul Sanatatii si Familiei, va efectua lucrari pentru extractia colagenului din pielea animala, formarea de complecsi cu diverse medicamente si substante bioactive si conditionarea biomaterialelor ca produse finite sub forma de membrane, matrici sau pulberi. Avand in vedere specificul domeniului alimentar se vor realiza extracte colagenice, solutii coloidale cu o anumita greutate moleculara, care sa confere acestora proprietati peliculogene sau de coloid protector.

I.B.A. - Laboratorul de analize pentru ambalaje de uz alimentar (Partenerul 3), cu o vasta experienta in activitatea de cercetare, va efectua testele preliminare de interactie a materialelor cu alimentele, testele preliminare de evaluare a compatibilitatii ambalaj- aliment. Testele de evaluare vor fi efectuate in vederea avizarii materialelor testate pentru contactul cu alimentele.

SC METAV-Cercetare Dezvoltare SA (partenerul 4), cu o vasta experienta in analize structurale, microstructurale, microcompozitionale, microfractografice, folosind microscopia optica si microscopia electronica de baleiaj (SEM), microscopia electronica prin transmisie de inalta rezolutie (HRTEM), difractia de electroni si difractia de raze X, spectrometria de raze X (WDS si EDS) ca tehnici asociate microscopiei electronice, va contribui la caracterizarea morfostructurala a nanomaterialelor.

SC ICPAO SA (partenerul 5) se va implica in proiectarea si executia unui model functional de realizare a filmelor monostrat si combinate.


ETAPE
TINERI IMPLICATI IN PROIECTUL 71-029procentul de participare față de o normă întreagă
 1. Potarniche Catalina Gabriela - 1.4%
 2. Ciucu Adriana Nicoleta - 1.0%
 3. Nistor Cristina - 0.5%
 4. Ghiurea Marius - 0.7%
 5. Purcar Violeta - 0.5%
 6. Stanciu Nicoleta Doriana - 3%
 7. Jerca Victor Valentin - 3%
 8. Nicolescu Adriana Florica - 3%
 9. Albu Madalina Giorgiana - 5%
 10. Sandric Maria Magdalena - 19.7%
 11. Mustatea Gabriel - 13.2%
 12. Soare Laura - 1.3%
 13. Horhoiu Lucia - 10%
 14. Girlonta (Ardelean) Anca - 7.9%
 15. Uca Elena - 9%


REZULTATE FINALE OBTINUTE

TEHNOLOGII
 1. TEHNOLOGIE DE OBTINERE A GELULUI AICT
 2. TEHNOLOGIE DE OBTINERE A NANOCOMPOZITULUI BIOACTIV PE BAZA DE POLIETILENA DE JOASA DENSITATE SI NANOUMPLUTURI BIOACTIVE
 3. TEHNOLOGIE DE OBTINERE A FILMULUI MONOSTRAT BIOACTIV NABIECO MS
 4. TEHNOLOGIE DE OBTINERE A FILMULUI MULTISTRAT (COMBINAT) BIOACTIV NABIECO MMS

PRODUSE
 1. GEL DE COLAGEN AICT
 2. NANOCOMPOZIT BIOACTIV PE BAZA DE PEJD SI NANOUMPLUTURI BIOACTIVE
 3. FILM / FOLIE MONOSTRAT BIOACTIV NABIECO MS
 4. FILM / FOLIE MULTISTRAT ( COMBINATA) NABIECO MMS

STUDIU
 • STUDIU PRIN MICROSCOPIE ELECTRONICA DE BALEIAJ (SEM) +(EDAX) SI MICROSCOPIE ELECTRONICA DE INALTA REZOLUTIE (HRTEM) PE POLIMERI DE COMPOZITII DIFERITE


DISEMINARE

18 ARTICOLE din care:
 • 11 in reviste indexate ISI
 • 7 în reviste indexate în alte baze de date internaționale recunoscute (6 publicate + 1 acceptat pentru publicare)
45 Comunicari stiintifice din care:
 • 11 Nationale;
 • 34 Internationale;
ARTICOLE ISI

1. Albu, M.G., Ghica, M.V., Giurginca, M., Trandafir, V., Popa, L. și Cotruț, C. Spectral characteristics and antioxidant properties of tannic acid immobilized in drug delivery systems Rev. Chim. (Bucuresti), 2009, 60, 666-672

2. N.D. Stanciu, A.M. Albu, M. Teodorescu, Th. Hamaide, D.M. Vuluga Preliminary studies on the synthesis and characterisation of cellulose-maleic anhydride-dicyclopentadiene composites Mat. Plast., 2009, 46(3), 215-219

3. Radu N. Olaru, Dumitru-Mircea Vuluga, Florentina Georgescu, Daniela Militaru, Constantin Draghici, Mihai Dimonie Comparative Characterization of Polyvinyl Alcohols for Vinyl Chloride Suspension Polymerization 1. The Degree of Hydrolysis Mat.Plast., 46(4), 2009, 379-382

4.N.D. Stanciu, V.V. Jerca, D.M. Vuluga, P. Stanescu, A. Ficai, M. Teodorescu Synthesis and characterization of composites from layered silicates and homo- and copolymers of 2-hydroxyethyl methacrylate and p-chloromethyl styrene obtained by "in situ" radical (co)polymerization Mol. Cryst. Liq. Cryst. , 2010 , 521: pp. 204-213

5.Catalina Gabriela Potarniche, Zina Vuluga, Constantin Radovici, Sever Serban, Dumitru Mircea Vuluga, Marius Ghiurea, Violeta Purcar, Viorica Trandafir, Dana Iordachescu, Madalina Georgiana Albu "Nanocomposites Based on Collagen and Na-Montmorillonite Modified with Bioactive Substances" Mater.Plast., 47(3), 2010, 267-273.

6.Valentin Victor Jerca, Florica Adriana Nicolescu, Adriana Baran, Dan Florin Anghel, Dan Sorin Vasilescu, Dumitru Mircea Vuluga "Synthesis and characterization of side-chain oxazoline-methyl methacrylate copolymers bearing azo-dye" React.Funct.Polym. 70, 2010, 827-835, doi:10.1016/j.reactfunctpolym.2010.07.018.

7.Valentin Victor Jerca, Florica Adriana Nicolescu, Dumitru Mircea Vuluga, Corina Andronescu, Horia Iovu, Dan Sorin Vasilescu "Dispersion Polymerization of Styrene in the Presence of 2-ethyl-2-oxazoline Macromonomer" Mater.Plast., 47(2), 2010, 141-145.

8.Nicolescu Florica Adriana; Jerca, Valentin Victor; Stancu, Izabela Cristina; Vasilescu, Dan Sorin; Vuluga, Dumitru Mircea "New Organic-Inorganic Hybrids with Azo-dye Content" Designed Monomers & Polymers, Volume 13, Number 5, 2010 , pp. 437-444.

9.Valentin Victor Jerca, Florica Adriana Nicolescu, Dan Sorin Vasilescu, Dumitru Mircea Vuluga "Synthesis of a new oxazoline macromonomer for dispersion polymerization" Polym. Bull., OnlineFirst, doi 10.1007/s00289-010-0312-z

10.Florica Adriana Nicolescu, Valentin Victor Jerca, Dumitru Mircea Vuluga, Dan Sorin Vasilescu "Synthesis and characterization of side-chain poly(methacrylate)s bearing new azo-moieties" Polym. Bull., OnlineFirst, doi 10.1007/s00289-010-0302-1

11.Florica Adriana Nicolescu, Valentin Victor Jerca, Ioan Dancus, Adrian Petris, Tanta Verona Nicolescu, Ileana Brandusa Rau, Valentin Ionel Vlad, Dan Sorin Vasilescu, Dumitru Mircea Vuluga "Synthesis and characterization of side-chain maleimide-styrene copolymers with new pendant azobenzene moieties" J Polym Res, OnlineFirst, doi 10.1007/s10965-010-9501-6.


ARTICOLE ALTE BAZE DE DATE

1. M. Ionescu, G. Mustatea, G. Spadaro, Z. Vuluga, D. Florea Characterization of nanocomposite polymer films Used for food packaging (2009), ANNALS of FOOD SCIENCE and TECHNOLOGY, Vol. 10, Issue 1, 664-670

2. Florica Adriana Nicolescu, Valentin Victor Jerca, Ana Maria Albu, Dan Sorin Vasilescu and Dumitru Mircea Vuluga Synthesis and characterization of organic-inorganic polymers from new methacrylate monomers and silane derivatives (2009), Proc. SPIE, Vol. 7487, 74870N ; doi :10.1117/12.832282

3. Albu, A.-M., Rau, I. B.; Vuluga, D. M.; Vasilescu, D. S New trends in architecture of azo-polymer materials with applications in optical field Oct. 19, 2009, Proc. SPIE Vol. 7487, Ed. James G. Grote, François Kajzar, Roberto Zamboni, 748701

4. N.D. Stanciu, A.M. Albu, D.M. Vuluga, M. Teodorescu Proton exchange membranes from polyelectrolytes based on cellulose-containing composites U.P.B.Sci.Bull.Ser.B, 72(1), 2010, 13-26.

5. Florica Adriana Nicolescu, Valentin Victor Jerca, Ioan Dancus, Adrian Petris, Valentin Ionel Vlad, Dan Sorin Vasilescu, Dumitru Mircea Vuluga "Side-chain polymers bearing azo-moieties for nonlinear optics" Proc.SPIE, vol 7838, 78381B-1-7, (2010)

6. Valentin Victor Jerca, Florica Adriana Nicolescu, Dan Sorin Vasilescu, Dumitru Mircea Vuluga "Dispersion polymerization of an azo-monomer and methylmethacrylate in the presence of oxazoline macromonomer" Proc.SPIE, vol 7838, 78381H-1-7, (2010)

7. Mariana Ionescu, Gabriel Mustățea, Ionescu Valentin, Vuluga Zina, Mihaela Iorga Aplicatii in domeniul alimenatar ale filmelor monostrat PEJD/ nanocompozite bioactive Chemical Bulletin of POLITEHNICA University of Timisoara, in press


COMUNICARI STIINTIFICE NATIONALE

1. Zina Vuluga, Constantin Radovici, Dorel Florea, Michaela Doina Iorga, Dumitru Mircea Vuluga, Catalina Gabriela Potarniche, Gabriela Banica Efectul Modificarii Silicatului Stratificat In Nanocompozitele pe Baza de PEJD A XXX-a Conferinta Nationala de Chimie, Calimanesti Caciulata, 8-10 oct. 2008

2. Dorel Florea, Zina Vuluga, Michaela Iorga, Denis Panaitescu, Dumitru-Mircea Vuluga Compozite Polimerice cu Proprietati Superabsorbante A XXX-a Conferinta Nationala de Chimie, Calimanesti-Caciulata, 8-10 oct. 2008

3. V.V. Jerca, A.F. Nicolescu, D.N. Stanciu and D.M. Vuluga Dispersion Polymerization of Styrene Stabilized with Poly(2-ethyl-2-oxazoline)-vinylsilane Macromonomer 2008, Conferința Națională de Chimie, ed. XXX-a, Călimănești-Căciulata

4. D.N. Stanciu, A.M. Albu, A.F. Nicolescu, V.V. Jerca and D.M. Vuluga Thermogravimetric analysis of the cellulose composites 2008, Conferința Națională de Chimie, ed. XXX-a, Călimănești-Căciulata

5. Ionescu Mariana, Mustatea Gabriel, Spadaro Giuseppe, Vuluga Zina, Florea Dorel Caracterizarea filmelor de nanocompozite polimerice utilizate ca ambalaje pentru alimente Simpozionul științific "Priorități și perspective în protecția mediului și siguranța alimentară", Targoviste, 20-21noiembrie 2009

6 .Mădălina Georgiana Albu, Zina Vuluga, Michaela Iorga, Dorel Florea "The properties of multilayered films based on LDPE nanocomposites and collagen membranes" A XXXI-a CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE CHIMIE Ramnicu Valcea, 06-08 octombrie 2010

7. Zina Vuluga, Dorel Florea, Michaela Doina Iorga, Dumitru Mircea Vuluga, "The effect of some modified clays on the thermal and gas permeability properties of LDPE based nanocomposites" A XXXI-a CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE CHIMIE Ramnicu Valcea, 06-08 octombr ie 2010

8. Valentin Ionescu, Gabriel Mustățea, Mariana Ionescu, Smeu Irina, Spadaro Giuseppe , Vuluga Zina, Boldeanu Gabriela Filme monostrat pe baza de nanocompozite - o noua alternativa pentru ambalarea salatei PRORICHEM - Ed.a VI-a, Simpozion ICECHIM cu participare internationala", Bucuresti, 28-29 octombrie, 2010

9. Florica Adriana Nicolescu, Valentin Victor Jerca, Dan Sorin Vasilescu And Dumitru Mircea Vuluga "Sinteza si caracterizarea unor copolimeri ai metil metacrilatului cu 2-oxazolina cu grupe pendante cromofore " a XXXI-a Conferinta Nationala De Chimie, Ramnicu Valcea, 06-08 octombrie 2010.

10. Valentin Victor Jerca, Florica Adriana Nicolescu, Dan Sorin Vasilescu, Dumitru Mircea Vuluga "Copolimerizarea in dispersie a metil metacrilatului cu un comonomer colorant azoic in prezenta unui macromonomer polioxazolinic" a XXXI-a Conferinta Nationala De Chimie, Ramnicu Valcea, 06-08 octombrie 2010.

11. Denis Mihaela Panaitescu, Adriana Nicoleta Frone, Horia Iovu, Michaela Doina Iorga, Ilie Catalin Spataru, Ileana Matasaru, Paul Stanescu Compozite polimerice cu fibre celulozice obtinute prin diverse procedee a XXXI-a Conferinta Nationala De Chimie, Ramnicu Valcea, 06-08 octombrie 2010.


COMUNICARI STIINTIFICE INTERNATIONALE

1. Vuluga Zina,Trandafir Viorica,Radovici Constantin,Vuluga Dumitru Mircea, Potarniche Catalina Gabriela, Ionescu MarianaBioactive Collagen/ Layered Silicate Based Nanocomposites 2nd EUCHEMS CHEMISTRY CONGRESS, Torino, 16/20 Septembrie 2008

2. Ionescu Mariana, Mustetea Gabriel, Vuluga Zina, Trandafir Viorica Analiza Cedarii de Substante Bioactive din Materiale Polimerice pentru Ambalaje Alimentare Simpozionul international Prioritatile Chimiei Pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM, Editia a IV-a, Bucuresti, 29-30 octombrie 2008

3. Catalina-Gabriela Potarniche, Zina Vuluga, Constantin Radovici, Sever Serban, Dumitru Mircea Vuluga, Marius Ghiurea, Viorica Trandafir, Dana Iordachescu, Madalina Albu Materiale nanostructurate pe baza de compusi naturali cu utilizari in biomedicina Simpozionul international Prioritatile Chimiei Pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM, Editia a IV-a, Bucuresti, 29-30 octombrie 2008

4. E. Cremenescu, M. Giurginca, V. Trandafir, A. Meghea, M.G. Albu Antioxidant properties of natural polyphenol extracts ECOMAT 2008 - International Conference on Ecological Materials and Technologies, Bucuresti, septembrie 2008.

5. V.V. Jerca, A.F. Nicolescu, A.M. Albu and D. M. Vuluga Synthesis of macromonomers Bearing Vinylsilane Group 2nd EuChems Chemistry Congress, Torino, Italia, 16/20 Septembrie 2008

6. D. M. Vuluga, N. D. Stanciu, A. M. Albu, T. Hamaide "In Situ" Radical Polymerization of Acrylic-Methacrylic - System on Natural Layered Silicate 2nd EuChems Chemistry Congress, Torino, Italia, 16/20 Septembrie 2008

7. C.G.Potarniche, Z.Vuluga, D.Donescu, C.Radovici, S.Sever, M.Ghiurea, S.Beckmann Hybrids morphology of na-cloisite /chitosan nanocomposites Conferinta Biommedd 2008, Bucuresti, 14-15 noiembrie

8. Z. Vuluga, C. Radovici, R. Trusca, D.M. Vuluga, E. Vasile Study of the morphostructural properties of the ldpe/ layered silicate nanocomposites Conferinta Internationala asupra Nanomaterialelor si Hibridelor Multifunctionale "Hybrid Materials 2009", 15-19 martie, Tours, Franta.

9. Dumitru Mircea Vuluga, Nicoleta Doriana Stanciu, Ana-Maria Albu, Zina Vuluga, Denis Mihaela Panaitescu Thermal degradation of some cellulose-containing composites Conferinta Internationala asupra Nanomaterialelor si Hibridelor Multifunctionale "Hybrid Materials 2009", 15-19 martie, Tours, Franta.

10. Adriana Florica Nicolescu, Valentin Victor Jerca, Ana-Maria Albu, Dumitru Mircea Vuluga Nanoscale structured organic-inorganic polymers from acrylate monomers and silane derivatives Conferinta Internationala asupra Nanomaterialelor si Hibridelor Multifunctionale "Hybrid Materials 2009", 15-19 martie, Tours, Franta.

11. Nicoleta Doriana Stanciu, Ana-Maria Albu, Gorgeta Voicu, Dumitru Mircea Vuluga "In situ" radical copolymerization of 2-hydroxyethyl methacrilate -chloromethylstyrene on modified montmorillonite Conferinta Internationala asupra Nanomaterialelor si Hibridelor Multifunctionale "Hybrid Materials 2009", 15-19 martie, Tours, Franta.

12. Valentin Victor Jerca, Adriana Florica Nicolescu, Ana-Maria Albu, Dumitru Mircea Vuluga 2-hydroxyethyl methacrylate microspheres by dispersion polymerization stabilized with novel vinylsilane-oxazoline macromonomers Conferinta Internationala asupra Nanomaterialelor si Hibridelor Multifunctionale "Hybrid Materials 2009", 15-19 martie, Tours, Franta.

13. Z. Vuluga, C. Radovici, D.M. Vuluga, R. Trusca, M. Iorga, D. Florea Influence des agents d’exfoliation sur les proprietes du montmorillonite organiquement modifie 9eme COLLOQUE Franco-Roumain sur les POLYMERES, Alba Iulia, Romania, 27 - 29 august 2009

14. M. Ionescu, G. Mustatea, V. Ionescu, Z. Vuluga, V. Trandafir Etude de transfert des substances bioactives provenant des biomateriaux composites a base de collagene pour emballages alimentaires 9eme COLLOQUE Franco-Roumain sur les POLYMERES, Alba Iulia, Romania, 27 - 29 august 2009

15. Doriana Nicoleta Stanciu, Mircea Teodorescu, Constantin Radovici, Dumitru Mircea Vuluga, Christelle Delaide Hybrides polymere - inorganique obtenus par voie ATRP 9eme COLLOQUE Franco-Roumain sur les POLYMERES, Alba Iulia, Romania, 27 - 29 august 2009

16. Adriana Florica Nicolescu, Victor Valentin Jerca, Dumitru Mircea Vuluga et Dan Sorin Vasilescu Structures polymériques porteuses des chromophores avec des applications potentielles dans l’optique non linéaire 9eme COLLOQUE Franco-Roumain sur les POLYMERES, Alba Iulia, Romania, 27 - 29 august 2009

17. V. V. Jerca, A. F. Nicolescu, D. M. Vuluga, D. S. Vasilescu Copolymeres du 2- isopropenyle-2-oxazoline avec l’acetate de vinyle et le styrene 9eme COLLOQUE Franco-Roumain sur les POLYMERES, Alba Iulia, Romania, 27 - 29 august 2009

18. Dumitru Mircea Vuluga, Zina Vuluga, Viorica Trandafir La stabilite thermique de quelques composites a base de colagene 9eme COLLOQUE Franco-Roumain sur les POLYMERES, Alba Iulia, Romania, 27 - 29 august 2009

19. A.F. Nicolescu, V.V. Jerca, A.M. Albu, D.S. Vasilescu and D.M. Vuluga Synthesis and Characterization of Organic-Inorganic Polymers from New Methacrylate Monomers and Silane Derivatives SPIE EUROPE Security+Defence, 31 Aug-3 Sept. 2009, Berlin, Germany

20. Albu, A.-M., Rau, I. B.; Vuluga, D. M.; Vasilescu, D. S. New Trends In Architecture Of Azo-Polymer Materials With Applications In Optical Field Optical Materials in Defence Systems Technology VI SPIE EUROPE Berlin 30.08.-04.09. 2009, invited paper [7487-09]

21. F.A. Nicolescu, V.V. Jerca, D.M. Vuluga, D.S. Vasilescu, I. Rau Synthesis and Characterization of Some Newly Maleimide-Styrene Copolymers Containing Chromophore Units 10th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials (ICFPAM), Santiago, CHILE, 28 Sept. - 2 Oct. 2009

22. V.V. Jerca, F.A. Nicolescu, D.S. Vasilescu D.M. Vuluga Grafting of Oxazoline- Functional Polymer Particles with Azo Dyes 10th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials (ICFPAM), Santiago, CHILE, 28 Sept. - 2 Oct. 2009

23. N.D. Stanciu, V.V. Jerca, D.M. Vuluga, A.M. Albu and M. Teodorescu Preparation of Chloromethylstyrene -2 - Hydroxyethyl Methacrilate - Cloisite 30B Composite Obtained by "In Situ" Radical Copolymerization 10th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials (ICFPAM), Santiago, CHILE, 28 Sept. - 2 Oct. 2009

24. Zina Vuluga, Dorel Florea, Michaela Iorga, Constantin Radovici, Dumitru Mircea Vuluga, Mariana Ionescu, Ileana Rau The Morphology and Barrier Properties of Some LDPE Based Nanocomposites Films 10th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials (ICFPAM), Santiago, CHILE, 28 Sept. - 2 Oct. 2009

25. Mariana Ionescu, Nastasia Belc, Valentin Ionescu, Zina Vuluga Testing of bioactive substances release from food packages IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM- FOOD TECHNOLOGY, Murcia, October 2009

26. Vuluga Zina, Florea Dorel, Iorga Michaela, Radovici Constantin, Paven Horia Corelatii permeabilitate la gaze, structura, proprietati mecanice, ale unor nanocompozite pe baza de PEJD pentru ambalaje Simpozionul international Prioritatile Chimiei Pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM, Editia a V-a, Sinaia, 29-30 octombrie 2009

27. Stanulet Lucica, Blajan Olimpiu, Crucean Augustin, Vuluga Zina, Iorga Mihaela, Panaitescu Denis Studiul imbatrinirii nanocompozitelor bioactive pentru ambalaje alimentare si evaluarea acesteia Simpozionul international Prioritatile Chimiei Pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM, Editia a V-a, Sinaia, 29-30 octombrie 2009

28. Mădălina Georgiana Albu, Mihaela Violeta Ghica, Viorica Trandafir, Lacramioara Popa, Elena Constantin, Mihaela DiaconuComportarea reologică a unor geluri de colagen utilizate la realizarea membranelor pentru ambalaje alimentare Simpozionul international Prioritatile Chimiei Pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM, Editia a V-a, Sinaia, 29-30 octombrie 2009

29. Stanulet Lucica Blajan Olimpiu Crucean Augustin Vuluga Zina Study related to aging process of bioactive nanocomposites used for obtaining ecologic food packing by exposure to UV radiationsINTERNATIONAL Symposium "The Environment and Industry"INCD ECOIND Bucuresti 28-30 oct 2009

30. Florica Adriana NICOLESCU, Valentin Victor JERCA, Adriana BARAN, Dan Florin ANGHEL, Dan Sorin VASILESCU and Dumitru Mircea VULUGA "Synthesis and characterization of side-chain oxazoline-methyl methacrylate copolymers bearing azo-dye, 3rd EuCheMS Chemistry Congress, Nürnberg, August 29 - September 2, 2010

31. Valentin Victor JERCA, Florica Adriana NICOLESCU, Dan Sorin VASILESCU and Dumitru Mircea VULUGA "Dispersion polymerization in the presence of macromonomers based on 2-ethyl-2-oxazoline; structural features " 3rd EuCheMS Chemistry Congress, Nürnberg, August 29 - September 2, 2010

32. Florica Adriana Nicolescu, Valentin Victor Jerca, Ioan Dancus, Adrian Petris, Valentin Ionel Vlad, Dan Sorin Vasilescu, Dumitru Mircea Vuluga "Side-chain polymers bearing azo-moieties for nonlinear optics" Congres SPIE Security + Defence, Toulouse, September 20-23, 2010

33. Valentin Victor Jerca, Florica Adriana Nicolescu, Dan Sorin Vasilescu, Dumitru Mircea Vuluga "Dispersion polymerization of an azo-monomer and methylmethacrylate in the presence of oxazoline macromonomer" Congres SPIE Security + Defence, Toulouse, September 20-23, 2010

34. Gabriel Mustățea, Mariana Ionescu, Cristina Pop Bioactive membranes for food packaging Conferința Internaționala ICOSECS 7, București 15-17 septembrie 2010


CONTACT
 • zvuluga@icf.ro


Icechim © 2009-2020 Activitate | Infrastructura de cercetare | Echipa | Proiecte | Colaborari | Publicatii | Contact    

Logo Symbol Mediasoft