Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul de Tehnologie Chimica si Petrochimica
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. TEHNOLOGIE CHIMICA
SI PETROCHIMICA
Sisteme mezomorfe cromogen-polimerice organizate în arhitecturi supramoleculare pentru suprafețe 'inteligente' cu proprietăți controlabile
Procese tehnologice
pentru obtinerea
de produse
chimice organice
 CLICOPOL    

DESPRE PROIECT
 • Obiectivul proiectului constă în obținerea și caracterizarea unor noi compozite cu proprietăți speciale pentru materiale inteligente utilizând cele mai noi abordări și metode din domeniul sintezei materialelor hibride și a compozitelor polimerice. Proiectul pornește de la capacitatea compușilor macromoleculari de a forma mezofaze dacă este asigurată rigiditatea, fie prin interacția catenelor laterale, fie prin prezența grupelor mezogene de tipul cromogenilor azo și azometinici. Structura macromoleculară specifică materialelor a căror obținere este abordată asigură avantaje în ceea ce privește anizotropia, stabilitatea termică, versatilitatea și manevrabilitatea.
 • Noutatea constă în obținerea în câmp de microunde a unor compuși cromogen-polimerici cu proprietăți de cristale lichide prin grefarea pe rășini epoxidice de masă moleculară variabilă a unor coloranți cu structură azoică sau azometinică. Materialele compozite avute în vedere prezintă rigiditate moleculară, de interes fiind structuri în care domeniile rigide sunt dispersate la nivel molecular în materiale cu catene flexibile, conducând la compuși cu proprietăți de cristale lichide polimere. Astfel de compuși se vor utiliza în sisteme host-guest de tip sisteme epoxidice tridimensionate precum și compozite epoxidice obținute din compuși anorganici cu structură stratificată și hibrizi polimerici derivați ai alcoxisilanilor funcționalizați cu grupări organice reactive.
 • Proiectul se încadrează în obiectivul general al programului prin dezvoltarea parteneriatelor între institute naționale, universități și institute academice, pentru dezvoltarea de noi materiale, produse și procese cu înaltă valoare adăugată, concretizate în tehnologii și produse high tech și pregătirea mecanismelor de implementare în domeniile stocării optice a informației, optica neliniară, aplicații holografice,etc.

PARTENERI
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM
 • Universitatea Politehnica din București
 • Universitatea Tehnică 'Gh.Asachi' Iași
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației
 • Academia Română Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni

OBIECTIVE
 • Modelarea structurilor mezogenilor cromogeni, sinteza și caracterizarea unor cromogeni de tip donor-acceptor cu structură azoică și azometinică funcționalizați corespunzător pentru grefare pe oligomeri epoxidici sau agenți de ancorare trialcoxisilanici cu resturi glicidil și evaluarea performanțelor acestor compuși.
 • Obținerea și caracterizarea unor structuri polimere organice sau anorganice derivatizate prin reacție chimică cu cromogenii de tip donor - acceptor sintetizați și evaluarea proprietăților compușilor sintetizați.
 • Modificarea rășinilor epoxidice cu polimeri cristale lichide și evaluarea proprietăților sistemelor obținute O Obținerea și caracterizarea unor sisteme compozite organic-anorganice rezultate din interacția cristalelor lichide polimerice cu compuși anorganici de tip oxidic sau silicați cu structură stratificată.
 • Obținerea și caracterizarea unor hibrizi organic-anorganici rezultați din interacția rășinilor epoxidice cu compuși anorganici de tip oxidic modificați cu agenți de ancorare trialcoxisilanici funcționalizați cu cromogeni organici.
 • Caracterizarea, testarea și evaluarea proprietăților fotochimice ale materialelor compozite în procese de excitare laser
 • Diseminarea pe scară largă a rezultatelor științifice ale proiectului și promovarea produselor și tehnologiilor obținute.

ETAPE
 • Etapa I - 2007 Proiectarea și stabilirea alternativelor de sinteză, a tipurilor structurale de cromogeni azoici și încercări preliminare pentru obținerea unor rășini epoxidice
 • Etapa II - 2008 Obținerea și caracterizarea unor structuri cromogen polimerice din mezogeni azoici și rășini epoxidice
 • Etapa III - 2008 Modificarea rășinilor epoxidice cu polimeri cristale lichide și evaluarea proprietăților sistemelor obținute
 • Etapa IV - 2009 Sisteme compozite organic - anorganice obținute prin interacția cristalelor lichide polimerice cu compuși anorganici de tip oxidic sau silicat stratificați
 • Etapa V - 2009 Hibrizi organic-anorganici rezultați din rașini epoxidice și compuși anorganici modificați cu cromogeni organici
 • Etapa VI - 2010 Optimizarea tehnologiilor de laborator pentru obținerea compozitelor cromogen polimerice

CONTACT
 • general.manager@icechim.ro


Icechim © 2009 - 2020 Activitate | Spatii | Echipa | Proiecte | Manifestari Stiintifice | Contact    

Logo Symbol Mediasoft