Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul de Tehnologie Chimica si Petrochimica
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. TEHNOLOGIE CHIMICA
SI PETROCHIMICA
Sistem complex integrat de tehnologii și produse destinate digitalizării imprimării textile
Procese tehnologice
pentru obtinerea
de produse
chimice organice
 DIGINTEX    

DESPRE PROIECT
 • Finantare: Programul "CERCETARE DE EXCELENTA"- Program RELANSIN
 • Categoria de proiect: Modulul I CEEX
 • Valoarea proiectului :1.600.000 lei,
  din care:
  • 1.450.000 lei (finantare din fonduri bugetare)
  • 150.000 lei (cofinantare)
 • Durata proiectului:03.10.2005-30.07.2008 (34 luni)
Proiectul prezinta o tematica cu grad absolut de noutate pe plan national si considerabil pe plan international, tematica de mare complexitate care se bazeaza pe imbinarea cercetarii de specialitate intre domenii specifice, respectiv: industria chimica (sinteza si conditionarea de materiale colorante, materiale polimerice si surfactanti), industria textila (imprimarea textila, tipuri de suporturi textile, corelatia parametrilor specifici), fizica (determinari de caracteristici fizico-chimice si morfostructurale) si informatica (digitalizarea procesului de imprimare pe suporturi textile).
Prin prezentul proiect ne-am propus:
 • alinierea la ariile tematice promovate prin Programul Cadru 7 al UE, respectiv:
  • domeniul nanostiintei /nanomaterialelor/nanotehnologiilor, care furnizeaza cunostintele necesare prin care sa se imbunatateasca considerabil proprietatile aplicative ale produselor (materiale colorante, auxiliari specifici si cerneluri speciale), ceea ce va face posibila utilizarea acestora la imprimarea digitala cu jet de cerneala, pe suport textil;
  • domeniul tehnologiilor informationale; prin introducerea in perspectiva a digitalizarii procedeului de imprimare textila se pot obtine beneficii mari, atat in ceea ce priveste calitatea textilelor imprimate, originalitatea acestora (serii scurte), costurile si nu in ultimul rand caracterul ecologic al procesului de imprimare si gradul de toxicitate mult mai redus al articolelor de imbracaminte realizate. De asemenea aplicarea acestui procedeu de imprimare digitale pe suporturi textile va determina livrare de catre producator a unor bunuri de consum (textile, imbracaminte), in termen scurt si in conformitate cu cerintelor clientilor (culoare, desen, etc);
  • domeniul protejarii mediului de factorii poluanti determinati de emisiile agentilor economici ; procedeul digital de imprimare textila nu dezvolta emisii de noxe.
 • alinierea la domeniile stiintifice si tehnologice prioritare pentru platformele tehnologice integrate din UE.
 • Astfel, in aria europeana de cercetare exista o sustinuta preocupare pentru restructurarea sectoarelor industriale traditionale, ca de ex. in domeniul textilelor si confectiilor, cautandu-se solutii atat pentru realizarea de noi tipuri de textile (ex. medicale si tehnice), cat si pentru imbunatatirea caracteristicelor aplicative tehnologice ale acestora, reducerea costurilor, reducerea la maximum al gradului de toxicitate pentru mediu si om si implicit optimizarea tehnologiilor aplicative (ex. vopsire, imprimare, etc)
 • Scopul acestui proiect este realizarea unui sistem complex, integrat, care se bazează pe noi tehnologii și cunoștințe din domeniul nanoștiinței, pentru obținerea de nanomateriale (coloranți/ pigmenți, dispersanți/ îngroșători, rășini, surfactanti, etc.) si respectiv pentru prepararea unor cerneluri speciale destinate procedeului de imprimare digitală cu jet de cerneală din industria textilă.
 • Pentru obtinerea de performante in procedeul de imprimare digitala cu jet de cerneala, aplicat pe suport textil, esențială este cerneala care determină caracteristicile materialului textil: culoare, rezistențe, tușeu și impact toxicologic. Cheia cernelurilor este alegerea și procesarea specială a materialelor colorante si auxiliare.
 • In acest sens, prin acest proiect ne-am propus sa cercetam si sa promovam un sortiment de cerneluri destinate imprimării digitale pe diferite suporturi textile. Pentru atingerea acestui scop, activitatea de cercetare se bazează pe nanoștiințe și nanotehnologii, deoarece acestea oferă cunoștințele necesare preparării cernelurilor, utilizand particule foarte mici de materiale colorante, ce determina o putere de colorare maxima. Atat materialele colorante cat si auxiliarii specifici vor fi micro/ nanodispersati iar domeniul mărimii optime a diametrului particulelor destinate cernelurilor trebuie să fie submicronic pentru a asigura o buna stabilitate a cernelurilor la depozitare si buna functionare a aparaturii de imprimare.
 • Cernelurile obtinute bazate pe noi nanomateriale si nanotehnologii vor fi studiate si aplicate in procedeul de imprimare digitala cu jet de cerneala, pe un echipament de laborator achizitionat in cadrul acestui proiect.
 • Procedeele tehnico-stiintifice, de caracterizare si testare aplcativa au la baza cele mai noi concepte de cercetare in conformitate cu standardele europene specifice domeniului.

PARTENERI
 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE – ICECHIM
  Splaiul Independentei 202, sector 6, 06021, Bucuresti
  Director de proiect: ing. Anca Angela ATHANASIU; tel: 021-316.30.62 ; fax: 021-312.34.93 ; aaathanasiu@yahoo.com
 • Universitatea Politehnica Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
  Str. Polizu, nr.1, sector 1, Bucuresti
  SL. dr. ing. Cristina Viorica POP ; tel.021-311.28.55 ; fax.021-.11.28.05 ; cpop@romtur.ro
 • Universitatea Babes-Bolyai, Centrul de Microscopie Electronica
  Str. Clinicilor , nr.5-7, Cluj-Napoca
  Prof. dr. Constantin CRACIUN tel. 0264/59.87.00; fax.0264/59.87.00; ccraciun@hasdeu.ubbcluj.ro
 • Centrul de Cercetari pentru Materiale Macromoleculare si Membrane
  Splaiul Independentei, nr. 206, sector 6, Bucuresti
  ing. Liliana PASARE tel.021-316.28.17; fax. 021-316.28.15; macromol@rnc.ro
 • Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie
  Str. Ion Minulescu, nr.93, sector 3, Bucuresti
  ing. Alina POPESCU tel.021-340.49.28; fax.021-340.55.15; certex@ns.certex.ro
 • Institutul de Cercetari pentru Protectii Anticorozive, Lacuri si Vopsele
  Str. Theodor Pallady, nr. 49, sector 3, Bucuresti
  ing. Florica DUMITRU tel.021-345.27.30; fax. 021-345.05.95; expertize@icepalv.ro
 • S. C. CHIMTITAN Srl
  B-dul Basarabia, nr.250, sector 3, Bucuresti
  Dr. ing. Siegfried STOCKEL tel. 021-255.01.09; fax. 021-255.47.40; chimtitan@fx.ro

ETAPE
  Obiectiv general: realizarea si promovarea unei solutii tehnice, ultramoderne de imprimare textila digitala pe suporturi textile, cu format mare.

  Obiective masurabile, pe ani:

  An 2005 (Etapa I)
  • •fundamentarea tehnico-stiintifica asupra: cailor ultramoderne de preparare cerneluri pentru imprimarea textila digitala, de sinteza si conditionare materii prime de baza (coloranti/ pigmenti organici, dispersanti polimerici, surfactanti naturali), caracterizare fizico-chimica, morfostructurala si ecotoxicologica.

  An 2006 ( etapa II si III)
  • •stabilirea procedeelor ultramoderne de conditionare si/ sau sinteza a materiilor prime de baza ( materiale colorante, dispersanti polimerici,surfactanti);
  • •stabilirea metodelor de caracterizarea fizico-chimica, coloristica si morfostructurala pentru materialele colorante si auxiliarii specifici preluati in studiu;
  • •selectarea pe baza caracterizarilor analitice, a materialelor colorante cu proprietati imbunatatite, sub forma de micro/nanodispersii cu produse microincapsulate;

  An 2007 (Etapele IV si V)
  • •stabilirea procedeului optim de preparare a cernelurilor -varianta I- pe baza de micro/nanodispersii in formulari microincapsulate;
  • •caracterizarea fizico-chimica, coloristica si morfostructurala a produselor cercetate;
  • •stabilirea procedeului optim de preparare a cernelurilor -varianta II- sub forma de nanodispersii continand si auxiliari specifici (dispersanti/ binderi/rasini polimerice, de ultima generatie);
  • •caracterizarea fizico-chimica a ambelor variante de cerneluri prin metode specifice;
  • •obtinerea unor loturi de cerneluri pe culorile de baza;
  • •elaborarea tehnologiei de laborator pentru preparare de cerneala destinata imprimarii digitale textile;

  An 2008 ( Etapa VI)
  • •experimentarea procedeului de imprimare textila digitala utilizand cernelurile rezultate din cercetare;
  • •realizarea si prezentarea unui studiu de eficienta tehnica, calitativa si ecologica a tehnologiei de preparare a cernelurilor;
  • •prezentarea si demonstrarea functionalitatii, in prezenta unor potentiali beneficiari, a functionalitatii si a avantajelor procedeului de imprimare digitala pe suport textil;

  Diseminare de informatii prin:
  • •redactarea de articole si/ sau comunicari stiintifice, pe plan national si/sau international;
  • •redactarea de brevete

CONTACT
 • general.manager@icechim.ro


Icechim © 2009 - 2020 Activitate | Spatii | Echipa | Proiecte | Manifestari Stiintifice | Contact    

Logo Symbol Mediasoft